Radar pogodowy

Stanowisko pokazuje zasady działania radarów pogodowych – zarówno satelitarnych, jak i naziemnych – w zakresie badania chmur i przewidywania opadów deszczu. Eksponat składa się z postumentu lub stolika, na którym umieszczone są elementy nadawcze i odbiorcze dla fal mikrofalowych oraz różne przesłony i dozownik mgły przymocowane ruchomo do postumentu. Detekcja mikrofal w odbiorniku powoduje wytworzenie wyraźnie słyszalnego sygnału dźwiękowego oraz wyraźnie widocznego sygnału świetlnego (na przykład w postaci wskaźnika diodowego) o natężeniach proporcjonalnych do natężenia padającej fali. Celem interakcji jest zaobserwowanie znaczącego pochłaniania fal w paśmie mikrofalowym przez parę wodną lub mgłę z kropelek wody.

Użytkownik uruchamia nadajnik mikrofal, a następnie wprowadza w bieg wiązki rozmaite nieprzejrzyste przesłony (w min. w kształcie soczewek i pryzmatów), obserwując jak mikrofale przenikają przez warstwy materiałów. Zwiedzający może również próbować wprowadzić pomiędzy nadajnik a odbiornik wytworzonej przez generator ultradźwiękowy mgły z kropelek wody. Zaobserwuje wówczas zanik promieniowania.

Grafiki, zdjęcia i opisy przy eksponacie ilustrują działanie radarów pogodowych i prezentują wyniki ich pomiarów. Zagadnienia naukowe prezentowane przez eksponat, towarzyszące mu opisy i grafiki: promieniowanie elektromagnetyczne, mikrofale, radar, odbicie, pochłonięcie.

Scroll to Top