Układ słoneczny

Celem stanowiska jest zademonstrowanie na czym polegał system heliocentryczny, proponowany przez Kopernika, oraz w jaki sposób różnił się od uznanego wcześniej, systemu geocentrycznego. Celem edukacyjnym stanowiska jest poznanie praw fizycznych panujących w kosmosie oraz właściwości fizycznych planet i innych obiektów.

Mapa układ słoneczny

Stanowisko składa się z dwóch monitorów z aplikacją z możliwością zmieniania parametrów Układu Słonecznego. Dodatkowe informacje znajdują się na infografice, która stanowi zarazem element scenograficzny. Stanowisko wyposażone w 3 przeszklone wizjery w formie tub. Przewidywany czas interakcji na stanowisku 2 minuty.

Użytkownik podchodzi do stanowiska, korzystając z aplikacji na ekranie dotykowym ma możliwość modyfikowania parametrów Układu Słonecznego. Może przeczytać dodatkowe informacje na infografice. Może również zajrzeć przez wizjery umieszczone w cokole blatu i obserwować rozmieszczone w nim instalacje techniczne oraz obejrzeć komiks.

Zwiedzający korzystając z oprogramowania ma możliwość zmiany wartości fizyczne planet Układu Słonecznego. Manipulacji może ulec wielkość, masa, trajektoria ruchu i obrotu planet. W efekcie zmian brak grawitacji może doprowadzić do ucieczki planet bądź kolizji z najcięższymi obiektami.

Scroll to Top