Zdalnie sterowany model łazika marsjańskiego

Celem projektu było zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż modelu łazika marsjańskiego razem gablotą szklaną. Imitacja powierzchni marsa na dole gabloty generuje anomalie, które mogą wystąpić na powierzchni marsa. Łazik może rozpoznać różnorodne anomalie.

Łazik marsjański, sterowany zdalnie przez użytkownika, może być wyposażony w czujniki temperatury, ciśnienia, wilgotności, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego oraz światło punktowe oraz niewielką kamerę. Ramię robota ma pięć stopni swobody ruchu zapewnionych przez siłowniki obrotowe. Pojazd sterowany jest zdalnie za pomocą urządzenia sterującego – kontrolera.

Urządzenie jest bezpieczne dla użytkowników, uwzględniając różne grupy wiekowe, szczególnie dla dzieci powyżej 3 lat i młodzieży. Urządzenie posiada instrukcję obsługi przygotowaną na etapie realizacji przez Wykonawcę. W przypadku użytkowania niezgodnie z instrukcją urządzenie posiada zabezpieczenia przed użytkowaniem mogącym stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi znajdujących się w zasięgu oddziaływania urządzenia. W tym celu oprócz zabezpieczeń można zastosować również elementy sygnalizacyjno-kontrolne ostrzegające o nieprawidłowym użytkowaniu.

Scroll to Top