Zasady i warunki

Administratorem danych osobowych jest firma Rama Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mrozowej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem 0000340421, identyfikująca się numerami NIP: 6782681648, REGON: 351558701, zwana w dalszej części dokumentu Rama.

Dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych, zwanym także RODO (Rozporządzenie Ogólne UE o Ochronie Danych Osobowych), które 25 maja 2018 r. rozpocznie obowiązywanie bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych.

Odwiedzający stronę

Podobnie jak większość operatorów stron internetowych, Rama Sp. z o.o. gromadzi informacje, które nie są personalnie identyfikujące, takie jak: typ przeglądarki, preferencje językowe, strona odsyłająca oraz data i czas każdego żądania odwiedzającego. Celem zbierania danych nieosobowych jest lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób użytkownicy Internetu korzystają ze stron internetowych, oraz prowadzenia zbiorczej statystyki odwiedzin własnych stron internetowych.

Rama gromadzi również potencjalnie osobiście identyfikujące informacje, takie jak adresy IP. Rama nie wykorzystuje jednak takich informacji w celu identyfikacji użytkowników i nie ujawnia takich informacji, z wyjątkiem okoliczności wymaganych prawem.

Gromadzenie danych osobowych

Niektórzy odwiedzający witryny Rama decydują się na interakcję (wypełnienie formularza), która wymaga od Rama zbierania danych osobowych. Ilość i rodzaj informacji gromadzonych przez Rama zależy od charakteru interakcji. Na przykład, prosimy użytkowników o komentarz na blogu, o podanie podpisu i adresu e-mail. W każdym przypadku Rama zbiera takie informacje tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne lub właściwe, aby spełnić cel interakcji użytkownika Rama. Rama nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację osób innych niż opisane poniżej. Odwiedzający mogą zawsze odmówić dostarczenia informacji umożliwiających identyfikację osoby, z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić im angażowanie się w pewne czynności związane z witryną.

Statystyki odwiedzin

Rama może gromadzić statystyki dotyczące zachowań odwiedzających strony internetowe. Rama prowadzi statystyki wyłącznie na własny użytek i nie ujawnia ich stronom trzecim. Rama nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację osób innych niż opisane poniżej.

Ochrona niektórych danych osobowych

Rama Sp. z o.o. ujawnia informacje umożliwiające identyfikację osobistą i identyfikujące osobę tylko tym pracownikom i kontrahentom, które muszą znać te informacje, aby móc je przetwarzać w imieniu Rama lub świadczyć usługi dostępne na stronach Rama, które zgodziły się nie ujawniać informacji osobom trzecim. Niektórzy z kontrahentów, mogą znajdować się poza Polską, na terenie Unii Europejskiej, w której od 25 maja 2018 r. obowiązują jednolite zasady ochrony danych osobowych. Korzystając ze stron Rama, wyrażasz zgodę na przekazywanie im takich informacji. Rama nie wynajmuje ani nie sprzedaje nikomu potencjalnie personalnych informacji identyfikujących i identyfikujących osoby. Poza pracownikami i kontrahentami jak opisano powyżej, Rama ujawnia informacje umożliwiające identyfikację osobistą i identyfikujące osobę tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo.

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem witryny Rama i podałeś swój adres e-mail, Rama może od czasu do czasu wysyłać Ci wiadomość e-mail lub poprosić Cię o opinię. Głównie używamy naszego bloga do przekazywania tego typu informacji, dlatego spodziewamy się, że tego typu wiadomości będą ograniczone do minimum. Rama podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, użyciem, zmianą lub zniszczeniem informacji umożliwiających identyfikację i identyfikację osobistą.

Ciasteczka (ang. cookies)

Plik cookie to ciąg informacji przechowywanych przez witrynę na komputerze odwiedzającego i przeglądarka odwiedzającego udostępnia informację za każdym razem, gdy użytkownik wraca na stronę internetową. Rama wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc zidentyfikować i śledzić odwiedzających oraz ocenić wykorzystanie czy preferencje dostępu do strony. Odwiedzający witryny Rama, którzy nie chcą umieszczać plików cookie na swoich komputerach, powinni ustawić swoje przeglądarki tak, aby odrzucały pliki cookie przed korzystaniem ze stron internetowych Rama, z zastrzeżeniem, że niektóre funkcje stron internetowych Rama, mogą nie działać poprawnie bez pomocy plików cookie.

Rama nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania i mogą być usunięte na każde żądanie Użytkownika, który ma prawo do:

– poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych,
– zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych,
– żądania usunięcia swoich danych osobowych – prawo do bycia zapomnianym.

W tym celu wystarczy pobrać stosowny formularz w pliku PDF, uzupełnić go i odesłać mailem jako załącznik lub listem na adres: Rama Sp. z o.o., ul. Mrozowa 3, 31-752 Kraków.

Scroll to Top