Gra edukacyjna „Krzyżówka”

Przykład wykonania funkcjonalnej zabudowy przyściennej – gra edukacyjna „Krzyżówka”. Wykonanie stanowiska dla wystawy stałej ośrodka muzealno-edukacyjnego PN „Ujście Warty” wg projektu Zamawiającego.

Gra edukacyjna to gra, której zasady opracowano w taki sposób, że jej elementy służą poprawie umiejętności lub poszerzeniu zasobów wiedzy graczy. Poza walorami czysto rozrywkowymi, gra taka stymuluje rozwój graczy w określonych kierunkach i obszarach. Gry edukacyjne są popularnym narzędziem dydaktycznym, cenionym za skuteczność, osiąganą dzięki zwiększeniu atrakcyjności procesu dydaktycznego. […]” źródło: Wikipedia.pl

Opis wystawy na stronie Inwestora: Ośrodek Muzealno – Edukacyjny Parku Narodowego „Ujście Warty”

Scroll to Top